اعضای کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی دانشگاه بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

1

دکتر محمد شیخ زاده

رئیس دانشگاه

رئیس کمیته

2

دکتر موسی شاکری

معاون پژوهشی

دبیر کمیته

3

حجت‌الاسلام حمیدرضا طیبی نسب

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

عضو کمیته

4

دکتر محمد شبانی

رئیس دانشکده علوم انسانی

عضو کمیته

5

دکتر رضا مرادپور

 

رئیس دانشکده هنر

عضو کمیته

6

دکتر سعید رفیع پور

عضو هیات علمی گروه مهندسی شهرسازی

عضوحقیقی کمیته و دبیر اجرایی کمیته

7

دکتر رضا نیرومند

 

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی

عضو حقیقی کمیته