اعضای کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی دانشگاه بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

1

دکتر احمد محقر

رئیس دانشگاه

رئیس کمیته

2

دکتر حسن سجادی

معاون آموزشی و پژوهشی

دبیر کمیته

3

حجت‌الاسلام حمیدرضا طیبی نسب

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

عضو کمیته

4

دکتر محمد ریحانی

رئیس دانشکده علوم انسانی

عضو کمیته

5

دکتر موسی شاکری

 

رئیس دانشکده هنر

عضو کمیته

6

دکتر مجتبی مجرد

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

عضو حقیقی کمیته

7

دکتر رضا نیرومند

 

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی

عضوحقیقی کمیته و دبیر اجرایی کمیته