کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه بجنورد

هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره در هفدهم بهمن ماه سال 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید. هدف اصلی از راه اندازی این هیأت، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی، مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است.

در این راستا مرکز کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه بجنورد با هدف اطلاع‌رسانی، ایجاد سازوکار و نیز برگزاری کرسی‌های ترویجی و کرسی های علمی و تخصصی از سال ۱۳۹۸ با شکل گیری کمیته دستگاهی متشکل از رئیس کمیته (رئیس دانشگاه) و دبیر کمیته دستگاهی (معاون آموزشی و پژوهشی) و روسای دانشکده های علوم انسانی و هنر و 2 نفر از اعضای هیات علمی راه‌اندازی گردید. این دبیرخانه همگام با هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، در جهت افزایش رونق و نشاط علمی، ایجاد زمینه ارتقای فرهنگ نقد و نوآوری علمی، سنجش کیفی دستاوردهای علمی پژوهشگران و ایجاد بسترهای مناسب برای بهره‌گیری از این دستاوردها، نسبت به برگزاری کرسی‌های ترویجی و نیز اجلاسیه کرسی‌های نظریه پردازی، نقد، مناظره و نوآوری اهتمام وی‍‍ژه داشته و علاوه بر اقدامات شایان توجهی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، برنامه‌های گسترده‌ای نیز برای آینده در نظر گرفته که امید است با مساعدت استادان، پژوهشگران و دانشجویان ارجمند دانشگاه به ثمر رسد.

صاحبان نظریه، نقد و نوآوری علمی و نیز دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به مناظره علمی می‌توانند از طریق مراجعه به دبیرخانه نظریه‌پردازی دانشگاه بجنورد، جهت طرح ایده‌ها و ارائه تحقیقات و نوآوری‌هایشان در عرصه‌های نظریه‌پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری درعرصه علوم انسانی و معارف دینی و به ویژه موضوعات میان رشته‌ای در قالب کرسی‌ها اقدام نموده و از مزایای این حرکت مفید علمی استفاده کنند.